Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost ELKAM lighting s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy) a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost ELKAM lighting s.r.o., se sídlem Kostelní 3330/2, 747 21 Kravaře, identifikační číslo: 27761266, vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 41206 (dále jen „Správce“).

1.2. Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Kostelní 3330/2, 747 21 Kravaře, adresa elektronické pošty elkam@elkam.cz, telefon 553 671 862.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro:

2.1.1. splnění smlouvy mezi Vámi a Správcem nebo pro provedení opatření Správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“);

2.1.2. splnění právních povinností, které se na Správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Zpracování osobních údajů je v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení pojistných událostí nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží a v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti Správce.

3.2. Ze strany Správce dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

4. DRUH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Správce zpracovává za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, fakturační a dodací adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s dopravou a platbou za zboží (číslo účtu, uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet Správce), případně osobní údaje v Poznámce k objednávce.

5. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy, to je 10 let.

6. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

6.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou společnosti a jiné osoby, podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy, osoby zajišťující pro Správce technické služby související s provozem e-shopu, včetně provozu software a ukládání dat dle seznamu níže:

Vybraný přepravce:

 • Česká pošta, s.p., DIČ: CZ47114983
 • PPL CZ s.r.o., DIČ: CZ25194798

Společnosti, podílející se na realizaci plateb:

 • Česká spořitelna, a.s., DIČ: CZ699001261

Hosting a další technické služby:

 • Společnost Master Internet, s.r.o. (správa hardware, webhosting), DIČ: CZ26277557

V případě záruční reklamace:

 • autorizovaná servisní střediska, případně externí právní zastoupení

V případě plnění povinností Správce, vyplývající z obecně závazných právních předpisů

 • orgány finanční správy či jiné příslušné úřady

Výše uvedení příjemci mohou nakládat s osobními údaji Uživatele pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu.

 

6.2. Správce si vyhrazuje právo použít nebo předat jakýkoli údaj, který bude potřebný k naplnění právních předpisů, k ochraně integrity sítě, ke splnění požadavku Uživatele nebo při soudním řízení a vyšetřování ve veřejném zájmu.

6.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

7. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

7.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

7.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

7.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

 

Informace o zpracování osobních údajů pro marketingové účely

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Tento souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů dáváte společnosti  ELKAM lighting s.r.o. pro konkrétní marketingové účely. Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat. Podrobnější informace o zpracování Vašich osobních údajů a jednotlivých účelech zpracování naleznete níže.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je společnost ELKAM lighting s.r.o., se sídlem Kostelní 3330/2, 747 21 Kravaře, identifikační číslo: 27761266, vedená u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka C 41206 (dále jen „Správce“).

1.2. Kontaktní údaje Správce jsou následující: adresa pro doručování Kostelní 3330/2, 747 21 Kravaře, adresa elektronické pošty elkam@elkam.cz, telefon 553 671 862.

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas dávaný tímto správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení GDPR“).

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Registrace zákaznického účtu

Správce zpracovává pro účely registrace následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, doručovací a fakturační adresa a historie objednávek.
Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je registrace zákaznického účtu v e-shopu.

Další příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

 • Společnost Master Internet, s.r.o. (správa hardware, webhosting), DIČ: CZ26277557

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu, maximálně však 5 let od posledního přihlášení. Zákaznický účet lze kdykoli na vyžádání zrušit.

3.2. Zasílání obchodních sdělení

Správce zpracovává pro účely zasílání obchodních sdělení tyto osobní údaje: e-mailová adresa, IP adresa, případně jméno, příjmení a historie objednávek. Účelem zpracování výše je zasílání obchodních sdělení např. o novinkách a cenově zvýhodněných produktech. Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR a dále článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Správce je tak oprávněn zasílat obchodní sdělení uživatelům, kteří poskytli souhlas s odběrem newsletteru a dále nakupujícím na základě oprávněného zájmu, za účelem přímého marketingu.

Další příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

 • Společnost Master Internet, s.r.o. (správa hardware, webhosting), DIČ: CZ26277557

Osobní údaje jsou Správcem zpracovávány maximálně 3 roky od posledního nákupu.

Odhlášení odběru obchodních sdělení lze provést kliknutím na odhlašovací link v patičce libovolného obchodního sdělení Správce nebo vznést námitku odesláním písemné žádosti na adresu společnosti nebo na emailovou adresu elkam@elkam.cz.

3.3. Nezávislé hodnocení nákupu

Správce zpracovává pro účely nezávislých hodnocení nákupu tyto osobní údaje: e-mailová adresa, údaje o zakoupeném zboží. Správce může přeposlat výše uvedené údaje provozovatelům srovnávačů Heureka.cz, případně Zboží.cz nebo Google nákupy. Ti je pak použijí k získání nezávislého hodnocení nákupu v eshopu www.elkam.cz od Kupujícího.

Společnosti, realizující nezávislá hodnocení nákupu (další příjemci osobních údajů):

 • Google Ireland Limited, IE6388047V
 • Heureka Shopping s.r.o., CZ02387727
 • Seznam.cz, a.s., CZ26168685

Předané osobní údaje budou využívány jen po dobu nezbytnou k tomuto použití, uchovávány nejdéle 3 roky.

Další příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

 • Společnost Master Internet, s.r.o. (správa hardware, webhosting), DIČ: CZ26277557

3.4. Poskytování komunikační podpory zákazníkům

Správce zpracovává pro účely poskytování zákaznické podpory (například formou chatu, mailovou komunikací nebo telefonickým hovorem) následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, e-mailová adresa, případně telefonní číslo, adresa, historie objednávek. Právním základem je ​oprávněný zájem (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. f) Nařízení GDPR) a také plnění smlouvy (dle ust. čl. 6 odst. 1 písem. b) GDPR).

Další příjemci osobních údajů jsou tito zpracovatelé:

 • Společnost Master Internet, s.r.o. (správa hardware, webhosting), DIČ: CZ26277557

Osobní údaje jsou zpracovávány během využívání telefonické a e-mailové podpory, ukládány nejdéle 1 rok od poslední komunikace.

3.5. Personalizace

Správce sbírá další informace o rozsahu a způsobu užívání webových stránek jednotlivých uživatelů pro statistické, marketingové účely a plnohodnotnou funkčnost webu. Analýza je založena pouze na anonymních cookies, bez kombinace s dalšími síťovými identifikátory, které by umožnily jednoznačnou identifikaci zákazníka a tudíž nevyžaduje získání souhlasu v souladu s Nařízením GDPR. Využití souboru cookies lze zakázat v prohlížečích. Více o ukládání cookies zde.

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Dobou zpracování a uložení osobních údajů, uvedenou v bodech 3.1.-3.8. není dotčena doba, nutná pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Výše jmenovaní další příjemci osobních údajů pro jednotlivé účely zpracování z bodu 3.1.-3.5. mohou nakládat s osobními údaji Uživatele pouze při plnění svých povinností a nesmí je použít k jinému účelu.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v Nařízení GDPR máte právo požadovat od Správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním osobních údajů můžete snadno odvolat.

6.3. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno Nařízení GDPR, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.4. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy.

6.5. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.